Barn og mor - Juridisk vejledning til mødre om deres børn
Samvær med barnet
 
Den forældre som ikke har bopælsret, typisk barnets far, vil som udgangspunkt have krav på at se sit barn. I første omgang er op til dig og barnets far at lave en aftale om samvær. 
 
Der laves typisk aftaler ud fra en periode på 14 dage, hvorefter der typisk aftales 4 - 10, 6 - 8 eller 7 - 7, således at barnets mor har barnet i 10, 8 eller 7 dage og barnets far har barnet i 4, 6 eller 7 dage.
 
Den aftalte fordeling får ligeledes indflydelse for, om der skal betales børnebidrag.
 
Kan i ikke nå til enighed, skal i gå til statsforvaltningen der tilbyder rådgivning eller konfliktmægling. Dersom i stadig ikke når til enighed, kan i anmode statsforvaltningen om at træffe beslutning om samværet. 
 
Det klare udgangspunkt er, at barnet skal se begge sine forældre.
 
 
 
SiteBuilder drevet af  Vistaprint