Barn og mor - Juridisk vejledning til mødre om deres børn

Gratis hjælp til sag

Dersom dig og barnets far er uenige om, hvem der skal have bopælsretten, kan man få beskikket en advokat til at få afgjort spørgsmålet ved Retten. I disse tilfælde er advokatens arbejde helt uden egen betaling og helt gratis for dig, hvis du opfylder betingelserne. 

En advokat har ligeledes mulighed for at hjælpe dig før en retssag mod en mindre egenbetaling i form af advokatretshjælp.
SiteBuilder drevet af  Vistaprint