Barn og mor - Juridisk vejledning til mødre om deres børn
Bopælsret

Hvad er bopælsret?

Bopælsret er en betegnelse for, hvilken forældre der får retten til at have barnet boende. Barnet får derfor sin faste bopæl hos den forældre der har bopælsretten. Bopælsretten betyder endvidere, at den som har bopælsretten, skal tage flere beslutninger omkring barnet. Disse beslutninger angår generelt set forhold omkring barnets dagligdag og som ikke kan antages at være væsentlige forhold.

Eksempler herpå kan være ikke farlige fritidsaktiviter, valg af mad, valg af tøj osv.


Hvem får bopælsretten?

Såfremt du og barnets far kan finde en løsning, bestemmer i helt selv. Kan i ikke nå til enighed, vil statsforvaltningen tilbyde rådgivning eller konfliktmægling. 

Dersom i ikke kan finde en fredelig aftale, bliver spørgsmålet nød til at undergå en retlig vurdering, hvor man juridisk skal prøve at finde ud af, hvad der er bedst for barnet. Man forsøger derfor at finde ud af, om det er bedst for barnet at barnet bor hos sin mor eller far. 

Ved denne vurdering indgår en række forhold herunder barnets tilknytning til forældrene, forældrenes egenskaber, tilhørsforholdet til bopælen såsom skole mv. 

På trods af ovenstående generelle retlige vurderingsforhold, synes der at være en klar tendens i praksis om, hvem der får bopælsretten alt efter barnets alder.

_______________________________________________

  • Barnet er 0-4 år.

Når et barn fødes er mor helt automatisk den primære person da mor har båret på barnet i 9 måneder. Barnets mor har derfor den største tilknytning til barnet de første par år.
.
Derfor er retspraksis således, at mor er den primære omsorgsperson i tilfælde af, at mor og biologisk far har uenigheder omkring bopælsret. En undtagelser hertil sker, dersom far kan bevise at mor er alkoholiker, narkoman eller ikke i stand til psykisk at tage vare på sit barn eller sig selv. Du vil derfor som udgangspunkt få bopælsretten, når dit barn er under 4 år, medmindre at barnets far kan finde tilstrækkelig kvalificerede forhold der kan gøre, at det må antages, at det er bedst for barnet, at barnet bor hos sin far.

_______________________________________________
  • Barnet er 4 - 9 år.

Fra barnets 4. år og til ca. 9 års alderen, kan der i tilfælde af bopælstvist være en usikkerhed hos en dommer. Du har som mor ikke den samme stærke tilknytning til barnet. 

Dommeren vil derfor indhente en børnesagkyndig erklæring som dommeren lægger afgørende vægt på. 

På samme måde kan der her være forhold hos begge forældre som gør, at retten antager, at det er bedst for barnet at bo hos den ene eller den anden. 

Drikker faren? Tager faren dårligt omsorg? osv.

______________________________________________

  • Barnet er over 10 år.

Juridisk er der ikke en skillegrænse ved et eksakt antal år, men når barnet er omkring de 10 år, vil dommeren i samråd med en børnepsykolog  indkalde barnet til et særskilt møde, hvor dommeren i samråd med psykologen vil prøve at forstå barnets bestandspunkter og hvilke momenter der taler for far eller mor.

Barnets forklaring vil være tungtvejende. Dette skyldes, at barnets synspunkter altid skal tillægges vurdering alt efter barnets modenhed. 

Ved vurderingen vil der desuden indgå om barnet skal flytte fra sine trygge rammer, herunder om barnet skal flytte skole mv. Dette skyldes selvsagt et hensyn til, at barnet nu har nået en alder, hvor barnet har fået en omgangskreds.  Der er mange konkrete forhold i en sådan her sag, som ikke kan anføres udtømmende. Har du spørgsmål til din konkrete sag, kan du kontakte os på: 56 14 32 00.

SiteBuilder drevet af  Vistaprint