Barn og mor - Juridisk vejledning til mødre om deres børn
Børnebidrag
 
Når man er forældre til et barn, hvilket juridisk afgøres ved, om man har forældremyndighed eller ej, har man en række pligter overfor barnet. Herunder har man som forældre en forsørgelsespligt.

Det er denne forsørgelsespligt, at børnebidraget henholder sig til, da børnebidraget kun kan komme på tale dersom en forældre svigter sin forsørgelsespligt.
 
Typisk vil det være sådan, at barnet bor hos dig, og spørgsmålet er herefter om barnets far skal betale børnebidrag. Ved denne vurdering lægger man vægt på en række forhold
 
  • Samværets omfang
 
Såfremt du har bopælsret og barnet ikke opholder sig ligeligt hos dig og barnets far, vil dette trække i retning af, at barnets far skal betale børnebidrag.
 
  • Barnets konkrete ydelser
 
Selvom barnet ikke opholder sig halvdelen af tiden hos sin far, kan faren potentielt undgå at betale børnebidrag, dersom barnets far afholder en række af barnets konkrete ydelser og derved må antages at opfylde sin forsørgelsespligt.
Barnets far kan opfylde forsørgelsespligten ved at give lommepenge til barnet, købe tøj til barnet med videre.
Det afgørende er ikke, hvor meget hver forældre bruger til barnet opgjort i kroner og øre, men derimod barnets konkrete forsørgelsesbehov. Der kan derfor ikke siges noget helt generelt herom.
 
  • Offentlige ydelser
 
Med i vurdering indgår også, om du modtager offentlige ydelser til barnet. Det er klart, at det taler mod børnebidragspligt til barnets far, dersom barnets far afholder udgifter til noget, som du får tilskud til af det offentlige.
__________________________________________________________
 
Hvor meget skal der betales?
 
Hvert år fastsættes der et "normaltbidrag" som pålægges bidrageren, medmindre bidrageren har en høj indkomst. Normaltbidraget for 2014 udgør 1.270 kr.

Der er dog tale om en konkret vurdering, og bidragets størrelse afhænger derfor af forældrenes konkrete forhold samt sagens omstændigheder.
 
SiteBuilder drevet af  Vistaprint